Research Staff

Dr. WO Siu Kwan
Research Associate
skwo@cuhk.edu.hk

Dr. ZHANG Yufeng
Research Associate
zhangyf@cuhk.edu.hk

Dr. YANG Mengbi
Postdoctoral Fellow
yangmengbi@cuhk.edu.hk

Mr. CHENG Wai Kin, Ken
Research Assistant
waikincheng@cuhk.edu.hk

Ms. YANG Lok Sum
Research Assistant
loksumyang@cuhk.edu.hk

Ms. XIAO Min, Shirley
Research Assistant
shirleyxiao@cuhk.edu.hk
Mr. FONG Yan Hin, Felix
Project Coordinator II
felixfong@cuhk.edu.hk
Mr. CHAN Ka Lok, Jacky 
Junior Research Assistant
kalokchan001@cuhk.edu.hk

Ms. Yang Yijing, Dorcas 
Junior Research Assistant
yijingyang@cuhk.edu.hk

Ms. ZHANG Jun
Junior Research Assistant
jennyzhang@cuhk.edu.hk

Comments are closed